Przejdź do treściPrzejdź na stronę głównąPrzejdź do nawigacji

Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o., w procesie zmiany nazwy na Emilia Invest Sp. z o.o. („Spółka”) jest podmiotem celowym powołanym w celu emisji obligacji zabezpieczonych, w tym poprzez hipotekę na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Emilii Plater 51 w użytkowaniu wieczystym Emilia Development sp. z o.o. Historycznie Spółka była powiązana kapitałowo z grupą Griffin Real Estate. Relacje te zostały zakończone i obecnie Emitent działa w ramach struktur niepowiązanych z Griffin Real Estate. W dniu 3 grudnia 2020 r. zgromadzenie wspólników Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany firmy na Emilia Invest Sp. z o.o., miedzy innymi w celu unikania skojarzeń z grupą Griffin Real Estate, która nie doradza Spółce ani nie jest w żaden inny sposób powiązana ze Spółką. Udziałowcami Spółki są podmioty z siedzibą w Luksemburgu.

Emitent

 • Nazwa 1:
  GFN1217
 • Nazwa 2:
  GREINVEST
 • Pełna nazwa:
  Emilia Invest Sp. z o.o.
 • Adres siedziby:
  ul. Litewska 1, 00-581 Warszawa
 • Telefon:
  + 48 22 21 21 920
 • E-mail:
  info@emiliainvest.com
 • www:
  http://www.griffin-re.com/pl/obligacje
 • REGON:
  146723030
 • NIP:
  118-20-92-533
 • KRS:
  0000465667

Aktualności

 • Publikacja zmienionych Warunków Emisji Obligacji

  Data publikacji: 09-06-2020

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) przekazuje zmienione Warunki Emisji Obligacji. Zmiana polegała m.in. (i) na uregulowaniu zasad uczestnictwa przez obligatariuszy w obradach zgromadzenia obligatariuszy oraz wykonywania prawa głosu z Obligacji przez obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, (ii) zmianie parametrów Obligacji oraz (iii) zmianie terminów na przekazywanie obligatariuszom przez Emitenta dokumentów w ramach wypełniania przez niego obowiązków informacyjnych wynikających z Warunków Emisji.

  20200609_GREI_WEO_aktualizacja

  20200609_GREI_WEO_załącznik 5

 • Publikacja protokołu ze Zgromadzenia Obligatariuszy dn. 09.06.2020 r.

  Data publikacji: 09-06-2020

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) przekazuje protokół ze Zgromadzenia Obligatariuszy, które odbyło się dnia 9 czerwca 2020 r. wraz ze zgodą Emitenta na zmianę Warunków Emisji.

  20200609_GREI_Protokol_ze_zgromadzenia_obligatariuszy_wyciag

 • Publikacja projektu protokołu ze Zgromadzenia Obligatariuszy planowanego na dzień 09.06.2020 r. wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał

  Data publikacji: 02-06-2020

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) w związku ze Zwołaniem Zgromadzenia Obligatariuszy na dzień 9 czerwca 2020 r. ogłoszonym raportem bieżącym nr 6/2020 z dn. 19.05.2020 r. przekazuje projekt protokołu ze Zgromadzenia Obligatariuszy wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał.

  09.06.2020 Zgromadzenie Obligatariuszy Griffin projekt protokołu

 • Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy w celu zmiany warunków emisji obligacji serii 3A

  Data publikacji: 19-05-2020

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 9 czerwca 2020 roku na godz. 10:00 w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III piętro, zgromadzenia obligatariuszy („Zgromadzenie Obligatariuszy”) obligacji serii 3A („Obligacje”) wyemitowanych przez Emitenta na podstawie warunków emisji z dnia 30 czerwca 2017 roku („Warunki Emisji”).

  Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie (i) uregulowanie zasad uczestnictwa przez obligatariuszy w obradach zgromadzenia obligatariuszy oraz wykonywania prawa głosu z Obligacji przez obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, (ii) zmiana parametrów Obligacji oraz (iii) zmiana terminów na przekazywanie obligatariuszom przez Emitenta dokumentów w ramach wypełniania przez niego obowiązków informacyjnych wynikających z Warunków Emisji.

 • Publikacja zmienionych Warunków Emisji Obligacji

  Data publikacji: 18-03-2020

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) przekazuje zmienione Warunki Emisji Obligacji. Zmiana polegała m.in. na wydłużeniu terminu wykupu Obligacji do dnia 30 czerwca 2020 roku, określeniu dodatkowej daty płatności odsetek oraz wypłaty przez Emitenta dodatkowego świadczenia z Obligacji.

  20200318_GREI_WEO_updated

  20200318_OBL_WEO_załącznik-5_s

 • Publikacja protokołu ze Zgromadzenia Obligatariuszy dn. 18.03.2020r.

  Data publikacji: 18-03-2020

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) przekazuje protokół ze Zgromadzenia Obligatariuszy, które odbyło się dnia 18 marca 2020r. wraz ze zgodą Emitenta na zmianę Warunków Emisji.

  20200318_GREI_Protokół zgromadzenia obligatariuszy – wyciąg

 • Publikacja projektu protokołu na Zgromadzenie Obligatariuszy dn. 18.03.2020r. wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał.

  Data publikacji: 09-03-2020

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) w związku ze Zwołaniem Zgromadzenia Obligatariuszy na dzień 18 marca 2020r. ogłoszonym raportem bieżącym nr 2/2020 z dn. 25.02.2020r. przekazuje projekt protokołu na Zgromadzenie Obligatariuszy wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projekty uchwał.

  20200309_GRE_Protokół_ZO_18032020_final

 • Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy w celu zmiany warunków emisji obligacji serii 3A

  Data publikacji: 25-02-2020

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 18 marca 2020 roku na godz. 10:00 w siedzibie Emitenta pod adresem Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii 3A („Obligacje”) wyemitowanych przez Emitenta na podstawie warunków emisji z dnia 30 czerwca 2017 roku („Warunki Emisji”).

  Przedmiotem zgromadzenia obligatariuszy będzie zmiana Warunków Emisji polegająca na zmianie parametrów Obligacji.

 • Publikacja zmienionych Warunków Emisji Obligacji

  Data publikacji: 12-12-2019

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) przekazuje zmienione Warunki Emisji Obligacji. Zmiana polegała m.in. na wydłużeniu terminu wykupu Obligacji do dnia 30 marca 2020 roku, określeniu dodatkowej daty płatności odsetek oraz wypłaty przez Emitenta dodatkowego świadczenia z Obligacji.

  20191212_OBL_WEO signed_III emisja_update

  20191212_OBL_WEO_załącznik 5

 • Publikacja protokołu ze Zgromadzenia Obligatariuszy dn. 12.12.2019r.

  Data publikacji: 12-12-2019

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) przekazuje protokół ze Zgromadzenia Obligatariuszy, które odbyło się dnia 12 grudnia 2019r. wraz ze zgodą Emitenta na zmianę Warunków Emisji.

  20191212_GREI_Protokół zgromadzenia obligatariuszy – wyciąg

 • Publikacja aktualizacji projektu protokołu na Zgromadzenie Obligatariuszy dn. 12.12.2019r. wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał.

  Data publikacji: 09-12-2019

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) w związku ze Zwołaniem Zgromadzenia Obligatariuszy na dzień 12 grudnia 2019r. ogłoszonym raportem bieżącym nr 8/2019 z dn. 21.11.2019r. przekazuje aktualizację projektu protokołu na Zgromadzenie Obligatariuszy wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projekty uchwał.

  20191209_GRE_Protokół i uchwała ze Zgromadzenia Obligatariuszy_updated

 • Publikacja aktualizacji projektu protokołu na Zgromadzenie Obligatariuszy dn. 12.12.2019r. wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał

  Data publikacji: 04-12-2019

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) w związku ze Zwołaniem Zgromadzenia Obligatariuszy na dzień 12 grudnia 2019r. ogłoszonym raportem bieżącym nr 8/2019 z dn. 21.11.2019r. przekazuje aktualizację projektu protokołu na Zgromadzenie Obligatariuszy wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projekty uchwał.

  Griffin – protokół i uchwała ze Zgromadzenia Obligatariuszy_updated_20191204

 • Publikacja projektu protokołu na Zgromadzenie Obligatariuszy dn. 12.12.2019r. wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał

  Data publikacji: 25-11-2019

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) w związku ze Zwołaniem Zgromadzenia Obligatariuszy na dzień 12 grudnia 2019r. ogłoszonym raportem bieżącym nr 8/2019 z dn. 21.11.2019r. przekazuje projekt protokołu na Zgromadzenie Obligatariuszy wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projekty uchwał.

  20191125_GREI_Protokół i uchwały na ZO_12.12.2019

 • Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy w celu zmiany warunków emisji obligacji serii 3A

  Data publikacji: 21-11-2019

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 12 grudnia 2019r. na godz. 10:00 w siedzibie Emitenta pod adresem Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii 3A („Obligacje”) wyemitowanych przez Emitenta na podstawie warunków emisji z dnia 30 czerwca 2017 roku („Warunki Emisji”).

  Przedmiotem zgromadzenia obligatariuszy będzie zmiana Warunków Emisji polegająca na zmianie parametrów Obligacji.

 • Emisja nowej serii 3A

  Data publikacji: 30-06-2017

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. nastąpiła emisja 1.100 obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 110.000.000 PLN w ramach programu emisji przyjętego Uchwałą nr 1 z dnia 23 listopada 2015 r. Obligacje serii 3A są zabezpieczone, oprocentowane z terminem zapadalności przypadającym na 30 grudnia 2019 r.

 • Wcześniejszy całkowity wykup Obligacji

  Data publikacji: 29-06-2017

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2017 r. dokonał wcześniejszego całkowitego wykupu obligacji Emitenta serii 1A oraz 2A (oznaczonych jednym kodem PLGRFRL00017) („Obligacje”).

 • Zapowiedź wcześniejszego całkowitego wykupu Obligacji

  Data publikacji: 26-05-2017

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) zawiadamia o wcześniejszym wykupie obligacji Emitenta serii 1A oraz 2A (oznaczonych jednym kodem PLGRFRL00017) („Obligacje”), który nastąpi w dniu 29 czerwca 2017 r. W dniu wcześniejszego wykupu Emitent wykupi 2.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 80.000.000 PLN. Kwota świadczenia na jedną Obligację będzie wynosiła 40.000 PLN i zostanie powiększona o należne odsetki oraz premię.

 • Wcześniejszy częściowy wykup Obligacji

  Data publikacji: 26-05-2017

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 26 maja 2017r. dokonał wcześniejszego częściowego wykupu obligacji Emitenta serii 1A oraz 2A (oznaczonych jednym kodem PLGRFRL00017) („Obligacje”). Kwota świadczenia na jedną Obligację wyniosła 60.000 PLN, w związku z czym wartość nominalna jednej Obligacji po wykupie wynosi 40.000 PLN.

 • Zapowiedź wcześniejszego częściowego wykupu Obligacji

  Data publikacji: 11-05-2017

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w związku z prawomocnym wykreśleniem zastawów oraz hipotek zabezpieczających obligacje Emitenta serii 1A oraz 2A (oznaczone jednym kodem PLGRFRL00017) („Obligacje”) i zwolnieniem pozostałych zabezpieczeń, o których mowa w uchwale nr 5 zgromadzenia obligatariuszy z dnia 3 października 2016 r. opublikowanej na stronie internetowej Emitenta w dniu 3 października 2016 r., w dniu 26 maja 2017 r. Emitent dokona częściowego przedterminowego wykupu Obligacji w kwocie 120.000.000 PLN. Wykup Obligacji będzie realizowany zgodnie z § 117a ust. 16 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., tj. poprzez częściową spłatę wartości nominalnej Obligacji. Kwota świadczenia na jedną Obligację będzie wynosiła 60.000 PLN, w związku z czym wartość nominalna jednej Obligacji po wykupie będzie wynosiła 40.000 PLN.

 • Zwolnienie hipotek na nieruchomościach stanowiących zabezpieczenie Obligacji

  Data publikacji: 28-04-2017

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2017 r. uprawomocniło się zwolnienie hipotek na nieruchomościach stanowiących częściowe zabezpieczenie obligacji serii 1A oraz 2A (oznaczonych jednym kodem PLGRFRL00017) wyemitowanych przez Emitenta („Obligacje”). W związku z tym Emitent uzyskał zwrot kaucji gwarancyjnej na rachunek bankowy.

 • Umorzenie postępowania w sprawie wpisu pawilonu „EMILIA” do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego

  Data publikacji: 24-03-2017

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż decyzją nr 311/2017 z dnia 16 marca 2017 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków umorzył postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego elementu zespołu budowlanego objętego postępowaniem tj. pawilonu „EMILIA” wzniesionego w latach 1967-1969, położonego w Warszawie przy ul. Emilii Plater 51 oraz pozostałych elementów zespołu budowlanego, tj. dwukondygnacyjnego „zaplecza” budynku głównego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Pańskiej 3 oraz dwóch nadwieszonych łączników.

  20170324_obl_inf_2_2017.pdf

 • Zakończenie rozbiórki pawilonu Emilia

  Data publikacji: 10-03-2017

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż zgodnie z planem biznesowym Grupy Griffin Real Estate („Grupa”), do której należy Emitent, zakończyła się rozbiórka pawilonu Emilia zlokalizowanego przy ul. Emilii Plater 51.

  20170309_obl_inf_1_2017.pdf

 • Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy

  Data publikacji: 27-01-2017

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że we wznowionych po przerwie obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1A oraz 2A, które odbyło się 27 stycznia 2017 r. na posiedzeniu nie stawiło się quorum, wobec tego nie było one zdolne do podejmowania wiążących uchwał. W związku z tym Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia Obligatariuszy.

  20170127_grei_protokol-z-dalszej-czesci-zgromadzenia-obligatariuszy.pdf

 • Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy

  Data publikacji: 13-01-2017

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że we wznowionych po przerwie obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1A oraz 2A, które odbyło się 13 stycznia 2017 r., została ogłoszona przerwa. Zgromadzenie wznowi obrady w dniu 27 stycznia 2017 r. o godzinie 10:00.

  20170113_grei_protokol-z-dalszej-czesci-zgromadzenia-obligatariuszy.pdf

 • Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy

  Data publikacji: 28-12-2016

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1A oraz 2A, które odbyło się 28 grudnia 2016 r., została ogłoszona przerwa. Zgromadzenie wznowi obrady w dniu 13 stycznia 2017 r. o godzinie 10:00.

  20161228_grei_protokol-ze-zgromadzenia-obligatariuszy.pdf

 • Warunki Emisji Obligacji

  Data publikacji: 27-12-2016

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 grudnia 2016 r. zostały spełnione przez Spółkę warunki określone w §2 uchwały nr 5 zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii 1A i 2A (oznaczonych jednym kodem PLGRFRL00017) („Obligacje”) z dnia 3 października 2016 r. („Uchwała”), w związku z czym na podstawie §3 Uchwały w dniu 27 grudnia 2016 r. Spółka opublikowała warunki emisji Obligacji sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik 1 do Uchwały („Warunki Emisji”).

  20161227_obl_weo_grei—warunki-emisji-obligacji.pdf

 • Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

  Data publikacji: 06-12-2016

  Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000465667, NIP 1182092533, REGON 146723030, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN (opłacony w całości) („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii 1A oraz 2A wyemitowanych przez Emitenta odpowiednio w dniach 29 grudnia 2015 r. oraz w dniu 5 maja 2016 r. („Zgromadzenie Obligatariuszy”).

  Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta pod adresem Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa.

  Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie zmiana zasymilowanych warunków emisji obligacji serii 1A oraz 2A oznaczoych jednym kodem PLGRFRL00017 w zakresie parametrów obligacji (w tym zmieny terminu wykupu obligacji) oraz ewentualnych zmian uchwały nr 5 zgromadzenia obligatariuszy z dnia 3 października 2016 r., w zakresie wersji Warunków Emisji obowiązującej po Zgromadzeniu Obligatariuszy..

  Więcej szczegółów znajduje się w załączonym ogłoszeniu.

  griffin_ogloszenie-o-zwolaniu-zo-3-189184-3-662-v0.3.pdf

 • Aktualizacja wycen nieruchomości

  Data publikacji: 11-10-2016

  W odniesieniu do punktu 18.3 Warunków Emisji Obligacji poniżej Griffin Real Estate Invest sp. z o.o. („Emitent”) publikuje aktualizacje wycen nieruchomości stanowiących zabezpieczenie obligacji.

  20160930_emi_val_emilia-valuation-report.pdf

  20160930_jup_val_jupiter-valuation-report.pdf

 • Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy

  Data publikacji: 03-10-2016

  Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1A oraz 2A („Obligcje”) zostały po przerwie zarządzonej w dniu 26 września 2016 r. wznowione w dniu 3 października 2016 r. Podczas Zgromadzenia Obligatariuszy zostały podjęte uchwały zmieniające treść Warunków Emisji Obligacji w zakresie procedury zwalniania zabezpieczeń w przypadku ewentualnej sprzedaży nieruchomości stanowiących zabezpieczenie Obligacji.

  Poniżej protokoły ze Zgromadzenia Obligatariuszy oraz wersja jednolita zmienionych Warunków Emisji Obligacji.

  20161003_obl_weo_grei.pdf

  20160926_obl_res_grei—protokol-zo_przed-przerwa.pdf

  20161003_obl_res_grei—protokol-zo_po-przerwie_wyciag.pdf

 • Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy

  Data publikacji: 26-09-2016

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1A oraz 2A, które odbyło się 26 września 2016 r., została ogłoszona przerwa. Zgromadzenie wznowi obrady w dniu 3 października 2016 r.

  20160926_grei_protokol-ze-zgromadzenia-obligatariuszy.pdf

 • Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

  Data publikacji: 02-09-2016

  Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000465667, NIP 1182092533, REGON 146723030, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN (opłacony w całości) („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii 1A oraz 2A wyemitowanych przez Emitenta odpowiednio w dniach 29 grudnia 2015 r. oraz w dniu 5 maja 2016 r. („Zgromadzenie Obligatariuszy”).

  Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 26 września 2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta pod adresem Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa.

  Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie zmiana zasymilowanych warunków emisji obligacji serii 1A oraz 2A oznaczoych jednym kodem PLGRFRL00017.

  Więcej szczegółów znajduje się w załączonym ogłoszeniu.

  20160902_obl_not_grei—ogloszenie-o-zwolaniu-zgromadzenia-obligatariuszy-zmiana-weo–.pdf

 • Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

  Data publikacji: 03-06-2016

  Data publikacji: 03-06-2016

  Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000465667, NIP 1182092533, REGON 146723030, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN (opłacony w całości) („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii 2A wyemitowanych przez Emitenta w dniu 5 maja 2016 r. („Zgromadzenie Obligatariuszy”).

  Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta pod adresem Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa.

  Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie zmiana warunków emisji obligacji serii 2A wyemitowanych przez Emitenta w dniu 5 maja 2016 r.

  Więcej szczegółów znajduje się w załączonym ogłoszeniu.

  20160603_obl_not_grei—ogloszenie-o-zwolaniu-zgromadzenia-obligatariuszy-druga-seria-.pdf

 • Debiut Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. na Catalyst

  Data publikacji: 24-03-2016

  W dniu 22 marca 2016 r. zadebiutowały obligacje spółki Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. W uroczystości debiutu obligacji wzięli udział: Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Grzegorz Zawada, Prezes Zarządu BondSpot S.A. Jacek Fotek, ze strony Emitenta: Przemysław Krych, CEO Griffin Real Estate oraz Maciej Dyjas Co-CEO Griffin Real Estate a także licznie przybyli goście i dziennikarze.

  Szczegóły relacji znajdują się na stronie Catalyst:

  http://www.gpwcatalyst.pl/aktualnosci?ph_main_content_1_start=show&ph_main_content_1_cmn_id=8156

 • Uchwała Zarządu BondSpot SA

  Data publikacji: 18-03-2016

  Zarząd BondSpot SA, na podstawie Regulaminu ASO podjął uchwałę, w której wyznaczył dzień 22 marca 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1.470 obligacji na okaziciela serii 1A spółki Griffin Real Estate Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 147.000.00 zł oznaczonych przez KDPW SA kodem PLGRFRL00017 oraz jednocześnie określiła dla tych obligacji:
  Dzień ostatniego notowania – 15 grudnia 2017 r.
  Jednostkę obrotu – 1 szt.
  Jednostkę obligatoryjną – 1 szt.
  Symbol – GFN1217

 • Uchwała w sprawie wprowadzenia obligacji GREINVEST na ASO Catalyst

  Data publikacji: 17-03-2016

  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 1.470 obligacji na okaziciela serii 1A spółki Griffin Real Estate Sp. z o.o., o wartości 100.000 PLN każda.

 • Sukces emisji pierwszej serii obligacji w ramach programu emisji Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o.

  Data publikacji: 29-12-2015

  W dniu 29 grudnia 2015 r. obligatariusze objęli pierwszą serię obligacji Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. o łącznej wartości 147 mln zł. Emitentem jest spółka celowa powołana do obsługi papierów dłużnych. Pozyskane środki Emitent przekazał w formie pożyczki jednostce dominującej. Wyemitowane obligacje zostaną wykorzystane przez Grupę Griffin Real Estate do spłaty zobowiązań wynikających z umów nabycia nieruchomości, do nabycia nowych inwestycji oraz sfinansowania nakładów kapitałowych w projektach znajdujących się w portfelu Grupy.

  Zabezpieczeniem obligacji są m.in.: poręczenia spółek

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW I CERTYFIKATÓW ZGODNOŚCI W 2020 ROKU

 • Certyfikat zgodności roczny wg stanu na 31 grudnia 2019 roku
  27.03.2020
 • Raport roczny za 2019 rok
  02.07.2020
 • Raport półroczny za pierwszą połowę 2020 roku
  25.09.2020

Raporty Catalyst

Raporty bieżące | Raporty okresowe

Raporty bieżące

Numer i temat raportu

Raporty okresowe

Numer i temat raportu

Program emisji obligacji

 • Organizator programu emisji: mBank
 • Tryb emisji: Niepubliczna (skierowana do wybranych inwestorów w liczbie nie większej niż 149)
 • Program emisji obligacji: Obligacje o wartości nominalnej do 300 milionów PLN; zabezpieczone, zdematerializowane
 • Nominał: 100.000 PLN
 • Termin zapadalności: 2 lata
 • Rynek notowań: ASO Bond Spot

Pierwsza emisja

 • Seria: 1A
 • Kwota pierwszej emisji: 147.000.000
 • Kod papieru wartościowego: PLGRFRL00017
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M plus marża 5%
 • Data emisji: 29 grudnia 2015 r.

Druga emisja

 • Seria: 2A
 • Kwota pierwszej emisji: 53.000.000
 • Kod papieru wartościowego: PLGRFRL00025
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M plus marża 5%
 • Data emisji: 5 maja 2016 r.