Przejdź do treściPrzejdź na stronę głównąPrzejdź do nawigacji

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Serwis griffin-re.com korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Google legitymuje się własną polityką prywatności. Szczegóły.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 I 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Griffin Real Estate Sp. z o.o. (zwana dalej także: „Griffin Real Estate”) przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Griffin Real Estate z siedzibą w Warszawie, ul. Litewska 1, kod pocztowy 00-581 Warszawa; dane kontaktowe – numer telefonu: +48 22 212 19 40 adres e-mail: info@griffin-re.com
 2. Griffin Real Estate przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  a) komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na zgłoszenie wysłane do Griffin Real Estate,
 3. Poza celami wskazanymi w ust. 2 (cel pierwszorzędny), Griffin Real Estate może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Griffin Real Estate działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: (a) wdrożenie mechanizmów kontroli zarządczej, (b) doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które może być świadczone na rzecz Griffin Real Estate, (c) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych do archiwalnej bazy danych prowadzonej przez Griffin Real Estate.
 4. Griffin Real Estate przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe.
 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 2 i ust. 3 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Griffin Real Estate.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2 i 3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  a) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Griffin Real Estate na podstawie zawartej z Griffin Real Estate umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Griffin Real Estate przysługuje Panu/Pani:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo do przenoszenia danych.
 8. Organem nadzorczym wobec Griffin Real Estate w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W przypadku, gdy Griffin Real Estate uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, podanie tych danych jest dobrowolne i jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Brak podania przez Panią/Pana swoich danych osobowych nie jest związane z żadnymi konsekwencjami.