Przejdź do treściPrzejdź na stronę głównąPrzejdź do nawigacji

Adrian Mieloch

Adrian Mieloch

Specjalizuje się w prowadzeniu badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz pakietów sprawozdawczości finansowej z różnych branż, w tym podmiotów gospodarczych notowanych w krajach Unii Europejskiej.

Adrian Mieloch jako Vice President Finance w Griffin Real Estate jest odpowiedzialny za sprawozdawczość statutową, zarządczą i bankową, budżetowanie i prognozowanie przepływów pieniężnych, a także kontrolę wyników i zarządzanie bieżącymi sprawami operacyjnymi firmy.

Adrian Mieloch posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie finansowym, zdobyte w takich firmach jak PwC, gdzie zarządzał licznymi projektami, świadcząc usługi audytu dla klientów międzynarodowych i lokalnych.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej.