Przejdź do treściPrzejdź na stronę głównąPrzejdź do nawigacji

Piotr Fijołek

Piotr Fijołek

Ekspert w dziedzinie akwizycji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i realizacji projektów o charakterze oportunistycznym i wpływających na wzrost wartości zarządzanych aktywów. Jego szerokie doświadczenie operacyjne obejmuje 14 lat ścisłej specjalizacji w obszarze nieruchomości oraz private equity. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z Griffin Real Estate.
Wśród imponujących osiągnięć Piotra Fijołka znajduje się ponad 100 zakończonych sukcesem transakcji o łącznym wolumenie przekraczającym 3 mld euro. Przez ponad dekadę zrealizował wiele flagowych projektów, m.in. niedawne nabycie 98% udziałów w Murapol, wiodącej polskiej firmie deweloperskiej, w której zasiada obecnie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
Piotr Fijołek przeprowadził również transakcję przejęcia tzw. portfela M1, składającego się z 28 nieruchomości handlowych, w którym Griffin Real Estate pełnił rolę zarządcy i współinwestora. Wartość tej transakcji wyniosła ok. 1 mld euro i była trzecią największą transakcją na rynku nieruchomości na świecie w 2018 roku.
Jako Senior Partner jest także odpowiedzialny za zarządzanie aktywami. Piotr Fijołek obecnie kieruje kilkoma platformami inwestycyjnymi, w tym projektami Grupy Murapol i Chariot Top Group B.V., których GAV wynosi +500 mln euro.

Absolwent Zarządzania w  Szkole Głównej Handlowej oraz Gospodarki Przestrzennej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.