Przejdź do treściPrzejdź na stronę głównąPrzejdź do nawigacji

Przemysław Czuk

Przemysław Czuk

Przemysław Czuk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie również ukończył studia doktoranckie. Pracował w firmach audytorskich Arthur Andersen, pełnił także funkcję dyrektora finansowego oraz członka zarządu ds. finansowych w takich firmach, jak J&S Energy S.A., spółka zależna Mercuria Energy Group, a także w spółkach portfelowych funduszy private equity – Mykogen Polska S.A. (Abris) oraz American Heart of Poland S.A. (Advent). Dotychczas wielokrotnie był odpowiedzialny za pozyskiwanie finansowania, zarządzanie ryzykiem, emisję papierów wartościowych, realizację projektów restrukturyzacyjnych działalności operacyjnej i finansowej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.